Pålogging
Vår produktdatabase
inneholder detaljert
informasjon om våre
produkter.
Brukernavn(e-post):
Passord:
Skip Navigation Links

En viktig brikke i verdens tøffeste marked

Vi mener at våre systemer er de beste på markedet i dag. Vår prestisjefylte referanseliste vitner på at Autronica Fire and Security virkelig leder an i utviklingen, at vi verner liv, miljø og verdier.

Integrert brann- og gassdeteksjonssystem - Safety Integrity Level 2 (SIL2)
Autronica Fire and Security har utviklet verdens første interaktive adresserbare system for integrert brann- og gassdeteksjon: AutroSafe Integrated Fire and Gas Detection System (IFG), det eneste integrerte brann- og gassdeteksjonssystemet som er godkjent i henhold til IEC 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2).